વિશ્વમાં આવા 6 સ્થાનો જ્યાં ક્યારેય સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત થતો નથી

વિશ્વમાં આવા 6 સ્થાનો જ્યાં ક્યારેય સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત થતો નથી

વિશ્વમાં આવા 6 સ્થાનો જ્યાં સૂર્ય ક્યારેય નથી ઉગતો (સૂર્યોદય) અને ક્યારેય નથી આથમતો (સૂર્યાસ્ત) વિશ્વમાં ઘણાં અજાયબીઓ છે, પરંતુ ઘણા દેશોનું સ્થાન કોઈ આશ્ચર્યથી ઓછું નથી.ક્યારેક આ સ્થળોએ સૂર્ય ડૂબી જતો … Read more